Algemene Voorwaarden

JK-Nederland BV / Devoted Creations USA

 

Organisator van deze win-actie is JK-Nederland BV en Devoted Creations USA. Hierna te noemen JK.

 

Deelnemen kan tot en met 31 december 2017.

 

Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan de win-actie accepteert de deelnemer deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname toegestaan.  

 

Leeftijdsgrens >18 jaar.

 

Paspoort en visum en eventuele andere noodzakelijke documenten dienen door de deelnemer volledig zelf verzorgd en betaald te worden. De deelnemer is er zelf voor verantwoordelijk dat hij zijn ESTA aanvraag voor USA tijdig indient bij de daarvoor bestemde instantie.

 

Indien de winnaar geen toegang tot de USA wordt verschaft vervalt de deelname en wordt de prijs aan een andere deelnemer ter beschikking gesteld. Mocht de weigering tot de USA pas op de luchthaven worden vastgesteld zijn de gemaakte kosten van vliegtickets voor rekening van de deelnemer en dienen deze totaal aan JK te worden vergoed.

 

Reisdatum maart 2018, reistijden onder voorbehoud.

 

Bij deze win-actie maken deelnemers kans op de volgende prijs: Een reis van 5 dagen naar Devoted Creations in Tampa, Florida voor 2 personen incl. vervoer en overnachtingen. Reis en verblijf wordt geregeld en vergoed door JK. (vliegtickets – hotelovernachtingen en ontbijt, middageten en diner in het hotel – vervoer gedurende het gehele verblijf). Alle andere kosten zullen voor rekening van de deelnemer(s) komen.

 

De winnaars zullen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer. Onbereikbaarheid is voor risico van de winnaar. Indien JK meedeelt dat zij op vorenstaande wijze tevergeefs heeft getracht een winnaar te bereiken staat dit hierdoor vast.

 

Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. 

 

Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland. De reis wordt uitsluitend aangeboden met vertrek uit Nederland.

 

De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/win-actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Eventuele belastingen etc. zijn voor rekening van de deelnemers.

 

JK is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen van vluchtmaatschappijen. Ongeacht de aard en/of omvang van deze tekortkomingen.

 

JK is niet aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard dan ook, van het wijzigen van reistijden.

 

Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor risico van de winnaar. JK is niet aansprakelijk voor het gebruik van de prijs door de winnaar. 

 

JK zal een normale reisverzekering afsluiten met een gemiddelde dekking. Deze wordt met alle voorwaarden en risico afdekkingen volledig geaccepteerd door de deelnemer(s). Indien een claim achteraf niet gedekt blijkt is JK op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Mocht de winnaar(s) de dekking ontoereikend achten dient hij zelf een (aanvullende) reisverzekering af te sluiten.

 

JK is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar. 

 

JK is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene Voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden. De deelnemer conformeert zich op dit punt op voorhand volledig aan het oordeel van JK.

 

JK is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene Voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat JK daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer(s). Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door JK op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt. 

 

Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden prijsvraag/winactie nietig, vernietigbaar of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden prijsvraag/winactie aan. 

 

De winnaar heeft zeven werkdagen de tijd om te reageren op het bericht waarin de prijs vermeld staat. JK zal alle gebruikelijke inspanningen verrichten om de winnaar te bereiken. Na deze termijn behoudt JK zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. JK is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie, voor, tijdens en na de actie zover de toekomt strekt.

 

De looptijd van de actie wordt via JK-Nederland bekend gemaakt via  diverse sociale media van DC NL en via de landingspagina van de desbetreffende win-actie. Deelname aan een win-actie via JK bestaat uit het aanmelden van jezelf, en geen derde partij(en).

 

Uitslagen van winacties wordt bekend gemaakt via de speciale landingspagina van de win-actie en sociale media. De winnaar zal dan worden gecontacteerd door JK om eventuele ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstellingen.  

 

Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van JK. Daarbij verleent de deelnemer aan een dergelijke actie van JK toestemming voor de verwerking van zijn gegevens en het toesturen van commerciële aanbiedingen van JK.

 

Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is Nederlands recht van toepassing. JK behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen. 

 

De foto’s die voortvloeien uit deze reis mogen ingezet worden voor promotionele doeleinden op de sociale media kanalen van Devoted Creations Nederland & USA & JK.

 

Rotterdam, Oktober 2017.